Rasmus Ringborg, sångare 
Södra Viktoriagatan 46A, 411 30 Göteborg
mob: 073-704 73 40
rasmus.ringborg@gmail.com

Samuel Edvardsson, gitarrist
Albrektsvägen 75
603 50 Norrköping
mob: 0736-26 50 34
samuel.edvardsson@gmail.com