Sommarblommans visa -Jerker Leijon, Atle Burman
Norrbärke kyrka 23 juli 2020

Jag vill ge dig o Herre min lovsång - Christer Hultgren Norrbärke kyrka 23 juli 2020

Sats 1 ur Sonata, Omaggio a Boccherini
av Mario Castelnuovo Tedesco
Norrbärke kyrka 23 juli 2020

Stad i ljus - Py Bäckman
Lekåsa kyrka 25 augusti 2019.

En sommardag - Adolf Fredrik Lindblad
Jälluntofta kyrka 11 augusti 2019

Kärleksvisa - Allan Edwall 
Stuguns gamla kyrka 31 juli 2019

Bate-coxa - Marco Pereira 
Lerbo kyrka
1 augusti 2019.

Får jag lämna några blommor - 
Nils Ferlin, Lille Bror Söderlundh 
Toleredskyrkan 15 augusti 2018

Fattig bonddräng - Astrid Lindgren, Georg Riedel 
Väne-Ryrs kyrka 19 augusti 2018

Anders Öhrwalls vackra tonsättning av
I denna ljuva sommartid

framförd i Botkyrka kyrka den 9 juli 2017.

Rasmus Ringborg och Samuel Edvardsson framför utdrag ur:

Den lyssnande Maria 
(C. L. J. Almqvist)
 1.29 Jag skall gå genom tysta skyar  
(G. Johansson/D. Andersson)
2.41 Fattig bonddräng  
(G. Riedel/A. Lindgren)
3.50 Får jag lämna några blommor 
(L. B. Söderlundh/N. Ferlin)
5.24 En valsmelodi  
(L. B. Söderlundh/N. Ferlin)^
7.47 Herre, till dig får jag komma 
(C. Hultgren)

Inspelningar från sommaren 2015