Adolf Fredrik Lindblad - En sommardag
Valtorps kyrka 8 juli 2018

Nils Ferlin, Lille Bror Söderlundh - Får jag lämna några blommor Toleredskyrkan 15 augusti 2018

Fattig bonddräng (Georg Riedel och Astrid Lindgren)
Väne-Ryrs kyrka 19 augusti 2018

Stad i ljus - Py Bäckman
Ulrika kyrka 29 juli 2018

Egberto Gismonti - Agua e vinho
Farhults kyrka 12 juli 2018

William Walton - Bagatelle nr. 1
Nya slottet i Bjärka Säby 27 juli 2017

Anders Öhrwalls vackra tonsättning av I denna ljuva sommartid framförd i Botkyrka kyrka den 9 juli 2017.

Rasmus Ringborg och Samuel Edvardsson framför utdrag ur:
Den lyssnande Maria 
(C. L. J. Almqvist)
 1.29 Jag skall gå genom tysta skyar  
(G. Johansson/D. Andersson)
2.41 Fattig bonddräng  
(G. Riedel/A. Lindgren)
3.50 Får jag lämna några blommor 
(L. B. Söderlundh/N. Ferlin)
5.24 En valsmelodi  
(L. B. Söderlundh/N. Ferlin)^
7.47 Herre, till dig får jag komma 
(C. Hultgren)
Inspelningar från sommaren 2015