Vi önskar bjuda på ett varierande och omväxlande program och gör en hel del
arrangemang av sånger som aldrig tidigare hörts till gitarrackompanjemang. 

Våra egna sånger Mellan himmel och jord och När sången tystnar utgör en självklar del av våra program men vi eftersträvar även att lyfta fram äldre, idag sällan hörda sånger, eftersom detta så ofta varmt välkomnas av de äldre konsertbesökarna. Exempel på sådana sånger är
Jag är främling, Varför skola mänskor strida, Jag skall gå genom tysta skyar,
En valsmelodi, Får jag lämna några blommor
och Gotländsk sommarnatt

Andra omtyckta sånger som ofta finns med i våra program är Tonerna, Där du går,
Den lyssnande Maria, Det är något bortom bergen, Det kom ett brev
 och Anders Öhrwalls I denna ljuva sommartid tillsammans med sånger ur psalmboken såsom Var inte rädd, O store Gud,
Det finns en väg till himmelen
, och Herre, till dig får jag komma
samt
sånger av Jerker Leijon; Sommarblommans visa,
Till en avlägsen strand
och Så går min korta dag.

Den klassiska repertoaren kan också finnas representerad med sånger av bland andra 
Schumann, Schubert, Bellini, Peterson-Berger
 och Stenhammar.

Kostnad för programmet: 7200 kr inklusive sociala avgifter, vi har båda F-skatt.
Ersättning för resa på billigaste möjliga vis tillkommer.

Rasmus Ringborg, sångare 
Södra Viktoriagatan 46A 
411 30 Göteborg
mob: 073-704 73 40
rasmus.ringborg@gmail.com 

Samuel Edvardsson, gitarrist
Visärka, Wigershäll
610 33 Vikbolandet
mob: 0736-26 50 34
samuel.edvardsson@gmail.com

Varmt välkommen att kontakta oss!