Vi önskar bjuda på ett varierande och omväxlande program och gör en hel del arrangemang av sånger som aldrig tidigare hörts till gitarrackompanjemang. Vi eftersträvar även att lyfta fram gamla, idag sällan hörda sånger, eftersom detta så ofta varmt välkomnas av de äldre konsertbesökarna. Exempel på sådana sånger är Jag är främling, Varför skola mänskor strida, Jag skall gå genom tysta skyar, En valsmelodi, Får jag lämna några blommor och Gotländsk sommarnatt. Andra omtyckta sånger som ofta finns med i våra program är Tonerna, Där du går, Den lyssnande Maria, Det är något bortom bergen, Det kom ett brev och Anders Öhrwalls I denna ljuva sommartid tillsammans med sånger ur psalmboken såsom Var inte rädd, O store Gud, Det finns en väg till himmelen och Herre, till dig får jag komma. Den klassiska repertoaren kan också finnas representerad med sånger av bland andra Schumann, Schubert, Bellini, Peterson-Berger och Stenhammar. 2018 års program kommer vi att utforma under våren.

Kostnad för programmet: 5500 kr inklusive sociala avgifter, vi har båda F-skatt. Ersättning för resa på billigaste möjliga vis tillkommer.

Rasmus Ringborg, sångare 
Södra Viktoriagatan 46A 
411 30 Göteborg
mob: 073-704 73 40
rasmus.ringborg@gmail.com 

Samuel Edvardsson, gitarrist
Visärka, Wigershäll
610 33 Vikbolandet
mob: 0736-26 50 34
samuel.edvardsson@gmail.com

Varmt välkommen att kontakta oss!